Ochrona osób i mienia

Usługi ochrony fizycznej świadczymy:

 • w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej
 • w ramach specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (SUFO)
 • z wykorzystaniem nowoczesnych systemów wsparcia takich jak Active Guard

Gwarantujemy realizację postanowień umowy w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa poprzez kontrolę i nadzór sprawowany przez doświadczonego Kierownika Rejonu- Spec. ds. Ochrony wpisanego na Listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej.

Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz dostosowane do potrzeb wyposażenie i jednolite umundurowanie.

Pracownicy ochrony są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i ochrony powierzonego mienia, oraz do skutecznego przeciwdziałania próbom zakłócenia porządku.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie usług ochrony fizycznej. Chronimy obiekty zarówno małe jak i o znacznej powierzchni, o dużej wartości kulturalnej, historycznej czy materialnej takie jak:

 • obiekty użyteczności publicznej (np. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
 • ośrodki naukowo – badawcze (np. Instytut Metali Nieżelaznych w Skawinie)
 • salony samochodowe i obiekty handlowe (np. Toyota Anwa w Krakowie)
 • obiekty biurowe i przemysłowe,
 • hotele,
 • kompleksy i obiekty mieszkalne,
 • laboratoria i zakłady produkcyjne,
 • place budowy,
 • oraz wiele innych.

Zgodnie z Państwa życzeniami elastycznie dostosujemy ofertę do potrzeb.

Usługi ochrony

Kontakt

Podgórska Spółdzielnia
„OCHRONA MIENIA”

30-819 Kraków
ul. Górników 13

Tel.:
12 658 96 96
12 658 49 91

Fax:
12 658 80 58

więcej